PL EN IT FR
Język migowy w Urzędzie Miejskim w Libiążu
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Miejskim w Libiążu proszone są o zgłoszenie tego faktu na dzienniku podawczym lub w sekretariacie urzędu na co najmniej   3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma według załączonego wzoru na dzienniku podawczym lub w sekretariacie urzędu,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru faxem na numer: 32/624-92-92
- w formie e-maila poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru na adres: urzad@libiaz.pl.
 
Po dokonaniu zgłoszenia urząd uzgodni z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne.
 
Formularz do pobrania  tutaj.
 
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.