PL EN IT FR
Akcja Zima

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów na terenie gminy Libiąż.

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Libiąża oraz sołectw Żarki i Gromiec (odśnieżanie, likwidacja śliskości), wykonuje: 

 

DROGI GMINNE
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Oświęcimia
tel. 509-138-277 (całodobowo)
tel. (33) 842-30-97 (w godz. 7-14)
 
Urząd Miejski w Libiążu, tel. (32) 627-13-11, (32) 624-92-02
 
 
DROGI POWIATOWE
Firma Plon mgr inż. Bogusław Budzowski z Kwaczały
tel. 502-309-693
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, tel. (32) 623-12-72
 
 
DROGI WOJEWÓDZKIE
Droga wojewódzka nr 780
Eurovia Polska SA
tel. 512-914-267 (dyżurny)
tel. 608-037-155, 668-376-898
 
 
Droga wojewódzka nr 933
Konsorcjum: AVR Sp. z o.o. z Krakowa; AVR S.p.A. Via Francesco Tensi z Rzymu
tel. 502-501-273 (dyżurny)
tel. 692-792-200, 885-665-004
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Zabierzowie; tel. (12) 285-51-26, (12) 285-51-96, 694-487-761
Obwód Drogowy Babice; tel. (32) 613-49-61, 694-487-830
 
 
W przypadku opadów śniegu oraz innych zjawisk atmosferycznych o rozmiarach klęski żywiołowej - ośrodek dyspozycyjny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Libiążu - Referat ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej (tel. 032/ 624 92 02; 032/ 627-13-11, fax: 032/ 624-92-90 lub 032/ 624 92 32).
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.