PL EN IT FR
Budżet Gminy Libiąż na rok 2017

Rada Miejska w Libiążu w czasie sesji, która odbyła się 27 stycznia bieżącego roku przyjęła uchwałę budżetową Gminy Libiąż na rok 2017. Na same tylko inwestycje przeznaczonych będzie w tym roku ponad 13 milionów złotych! 

Budżet Gminy Libiąż w 2017 roku po stronie dochodowej przewiduje zgromadzenie środków w kwocie 73.616.275 złotych. Wydatki budżetowe w 2017 roku to kwota 79.858.950 złotych, w tym wydatki majątkowe, które wzrosły w stosunku do 2016 roku o 207 % zamykają się kwotą 13.144.981 zł, co stanowi ok 17 % wydatków ogółem. To świetny bilans i wielki skok rozwojowy.
 
Zrealizowanych zostanie szereg ważnych i strategicznych inwestycji. Na samą tylko budowę i przebudowę dróg, parkingów i chodników przeznaczonych zostanie ponad 7,6 miliona złotych! Do najważniejszych zadań z tego zakresu należy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową (przy poczcie), przebudowa ulic Górniczej, Urzędniczej, Przyrodniczej, Piłsudskiego, Szybowcowej, Szkolnej, Klubowej, Piastów, Ściegiennego i wielu innych. 
 
Spore nakłady inwestycyjne przeznaczone będą między innymi na oświatę, ochronę środowiska, kulturę fizyczną i szeroko pojęty wypoczynek. Największymi inwestycjami  z tego zakresu będzie kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego, przebudowa bazy rekreacyjno - sportowej na terenie sołectwa Żarki w rejonie ulic Klubowej i Ikara w Żarkach, zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu czy terenu przy ul. Urzędniczej w Libiążu, gdzie wykonany zostanie plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku. Zmodernizowany zostanie też budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gromcu. 
 
W powiecie chrzanowskim Gmina Libiąż sytuuje się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wielkość wydatków majątkowych. Nasza gmina może pochwalić się stabilizacją i rozwojem. To stały i rozwijający się trend.
 
 
Treść wystąpienia Burmistrza Libiąża, Pana Jacka Latko w czasie sesji budżetowej -  POBIERZ
 
 
 
Wystąpienie Burmistrza Libiąża, Pana Jacka Latko
 
 
Radni Rady Miejskiej w Libiążu
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.