PL EN IT FR
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu na terenie powiatu chrzanowskiego ogniska "ptasiej grypy"

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w powiecie chrzanowskim w gminie Alwernia.

Ognisko wyznaczono w gospodarstwie, gdzie utrzymywanych było 614 sztuk drobiu ozdobnego na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 30 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.
 
Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w powiecie chrzanowskim.
 
Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania zagrożenia, przewidziane w takich przypadkach.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091)
 

Ważne informacje
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 
- nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarkii niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
 
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.