PL EN IT FR
Zebranie Wiejskie w Żarkach

Burmistrz  Libiąża,  Rada Sołecka i Sołtys Żarek serdecznie zapraszają  na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu  5 marca (niedziela) 2017 roku o godz. 16.30 w Domu Kultury w Żarkach,  ul. Klubowa 5. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie zebrania wiejskiego, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wnioski do porządku obrad.
3.  Przedstawienie informacji na temat wykonanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku.
4. Przedstawienie informacji na temat planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Żarek w 2017 roku.
5.  Sprawy bieżące.
6.  Wolne wnioski.
7.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.