PL EN IT FR
Dopalacze - profilaktyka, interwencja, działanie

Urząd Miejski w Libiążu w ramach realizacji zapisów „Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Libiąż na lata 2017 – 2018” zaprasza na konferencję pn.:  „Dopalacze - profilaktyka, interwencja, działanie” w dniach 1 marca br. (środa) i 3 marca br. (piątek) w godz. 10.00-15.00. w Libiąskim Centrum Kultury.

Spotkanie skierowane jest do realizatorów gminnych programów profilaktyki, tj. Policji, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, dyrektorów, pedagogów, nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Gminy Libiąż, kuratorów sądowych, jak i mieszkańców zainteresowanych powyższą tematyką. 
 
Spotkanie ma na celu przedstawienie zasad funkcjonowania „rynku” dopalaczowego w Polsce, wskazanie zasad budowania planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę „dopalaczy”, zarówno w grupie młodzieży jak i osób dorosłych.
 
W trakcie zajęć przedstawione zostaną przykładowe ćwiczenia warsztatowe, które można przeprowadzić w określonych grupach wiekowych. Na bazie analizy indywidualnych przypadków Trener przeprowadzi ćwiczenia przygotowujące do nawiązania kontaktu z osobą przyjmująca środki psychoaktywne oraz wskaże zasady podejmowania interwencji.
 
W trakcie zajęć będzie możliwość obejrzenia akcesoriów do przyjmowania środków psychoaktywnych, będzie można przyjrzeć się i dotknąć tzw. schowków do ukrywania „dopalaczy”, jak i zaprezentowane będą opakowania po dopalaczach. 
 
Szkolenie przeprowadzi p. Katarzyna Kudyba, właścicielka Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa. Pani Kudyba jest pedagogiem profilaktykiem, psychologiem, wychowawcą z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy, jak i ich rodzicami. Prowadząca posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.