PL EN IT FR
Powiatowy konkurs pod hasłem „Bezpieczeństwo pożarowe w domu”

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Chrzanowie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz wszystkimi gminami powiatu chrzanowskiego zorganizowała Powiatowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od klasy I do klasy IV, a także podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie i polega na wykonaniu komiksu w formacie A4, w technice: rysunku, grafiki, malarstwa, kolażu.
 
Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki zostanie rozstrzygnięty w dniu 20 marca 2017 r.
 
Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22 marca 2017 r. na stronie internetowej KP PSP w Chrzanowie i stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
 
Więcej informacji o konkursie na stronie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
 
 
Dom Płomyka i Iskierki – rządowa Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Ognik’ w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. 
 
W ramach Program „Bezpieczna+” rządowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie pod patronatem Starosty Powiatowego w Chrzanowie oraz gmin z powiatu Chrzanowskiego uruchomiony zostanie program edukacyjny pod nazwą „Dom Płomyka i Iskierki”. 
 
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków w miejscu zamieszkania, ale także i poza nim.
 
Celem nadrzędnym programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez kształtowanie postaw i nawyków bezpiecznego zachowania na co dzień, a pośrednio również poprawa bezpieczeństwa pożarowego wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego.
 
Zajęcia edukacyjne „Dom Płomyka i Iskierki” skierowane są do dzieci w wieku 5, 6 lat z przedszkoli oraz   uczniów klas I-IV szkół podstawowych, dla grup liczących od 15 do 25 uczestników. Zajęcia będą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu zajęć i przedłożeniu do KP PSP w Chrzanowie, przez opiekunów grup, uzupełnionej „Karty Zgłoszenia”. Udział grup w przedsięwzięciu jest bezpłatny.
 
W ramach zajęć edukacyjny „Dom Płomyka i Iskierki” strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Dzieci będą miały również możliwość zapoznać się z pracą strażaków   i sprzętem używanym w działaniach.
 
Na realizację tego projektu, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie zaadoptowano pomieszczenie, w którym zaaranżowano pokój, kuchnię oraz łazienkę,   a całość nazwano „Dom Płomyka i Iskierki”. W domu tym dzieci będą mogły zobaczyć początki rozprzestrzenia się pożaru, jak działają czujki dymu i tlenku węgla, a także będą mogły nauczyć się jak zachować się podczas pożaru i prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożonego. Rolą strażaków będzie wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń, jak działa czujka czadu, która ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Strażacy zademonstrują i wyjaśnią dlaczego niewłaściwe zachowania w kuchni mogą być źródłem pożaru.   W „Dom Płomyka i Iskierki” zamontowano również liczne elementy wyposażenia każdego domu, które na co dzień użytkowane w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do tragedii. Dzieci będą miały możliwość same wskazać te nieprawidłowości i określić do jakich niepożądanych skutków mogą one doprowadzić. Następnie „namacalnie” stykając się z realną sytuacją pojawienia się „dymu”, a w konsekwencji pożaru mogą wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu, wezwać straż pożarną i ewakuować się w bezpieczny sposób.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.