PL EN IT FR
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuję, że zakaz utrzymywania drobiu na zewnątrz jest nadal aktualny.

Dnia 20 grudnia 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził min. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków  w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

 

ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDZIANE SĄ DOTKLIWE KARY!!!
 
W/w nakaz obowiązuje do czasu uchylenia w/w rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na chwilę obecną (06.03.2017r.) rozporządzenie nie zostało uchylone w związku z czym nakazy i zakazy wprowadzone powyższym aktem prawnym zachowują swoją moc.
 
Aktualną sytuację związaną z występowaniem nowych ogniska grypy można śledzić na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/.
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.