PL EN IT FR
Rozpoczyna się przebudowa ulicy Górniczej w Libiążu

W związku z rozpoczynającą się od 15 maja 2017 roku przebudową ulicy Górniczej w Libiążu, na czas robót wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat.

Trasa w kierunku ZG „Janina” prowadzić będzie objazdem ulicami Sikorskiego i Św. Barbary. Natomiast dojazd do centrum miasta od strony kopalni prowadzić będzie w dalszym ciągu ulicą Górniczą, która na czas przebudowy będzie drogą jednokierunkową.

 

Wartość umowna robót związanych z kompleksową przebudową ulicy Górniczej to 1.113.150,00 zł. Warto zaznaczyć, że 50 procent tej kwoty to dofinansowanie jakie zdobyła Gmina Libiąż w ramach „Programu rozwoju gminnej   i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 
Zakres robót jakie przeprowadzone zostaną na ulicy Górniczej obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi (jezdnia i podbudowa), przebudowę chodnika (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia), przebudowę chodnika asfaltowego na ścieżkę rowerową (w technologii asfaltobeton kolorowy), dobudowanie kanalizacji deszczowej ze studniami i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej kanalizacji burzowej oraz wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego (słupy wraz z oprawami oświetleniowymi), przebudowę skrzyżowania ul. Górniczej  z ul. Urzędniczą i ul. Św. Barbary w formie skrzyżowania wyniesionego, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem interaktywnym, wykonanie docelowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) oraz roboty towarzyszące (wycinka drzew, humusowanie, obsianie trawą). 
 
Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska S.A. Termin wykonania przebudowy to 3 sierpnia 2017 roku.
 
 
Ulica Górnicza w  Libiążu - widok w kierunku centrum miasta
 
 
Ulica Górnicza - widok w kierunku ZG "Janina"
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.