PL EN IT FR
XV Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu dla szkół podstawowych i gimnazjów w Libiążu
Tegoroczna Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu odbyła się w dniu 15 maja 2017 roku pod hasłem „ŻYJ ZDROWO - BEZNAŁOGOWO”  w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
Każdą szkołę reprezentowały 3 – osobowe drużyny z klas III i VI szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum. Ogółem w Olimpiadzie wzięło udział 39 uczniów (13 drużyn szkolnych).
 
Zadania konkursowe miały formę indywidualną i grupową. Uczniowie zmagali się z zadaniami różnego rodzaju oraz o różnym stopniu trudności. Wykazali się dużą wiedzą prozdrowotną oraz umiejętnościami twórczego i logicznego myślenia.
 
W kategorii klas I – III szkoły podstawowej zwycięstwo odniosła – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Żarkach uzyskując największą liczbę punktów (29 pkt). Na II miejscu znalazły się szkoły z 28 punktami: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3  i Szkoła Podstawowa Nr 4 z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi. Miejsce III przypadło - Szkole Podstawowej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu (24,5pkt).
 
W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskując największą liczbę punktów (63 pkt), II miejsce - zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3 (58 pkt), a III miejsce – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Żarkach (54 pkt). Na IV miejscu znalazły się szkoły z taką samą liczbą punktów: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu (53 pkt).
 
W kategorii drużyn gimnazjalnych zwycięstwo odniosło Gimnazjum z Zespołu Szkół w Żarkach uzyskując 117 punktów, II miejsce – Gimnazjum Nr 1 (110 pkt), a III miejsce – Gimnazjum Nr 2 z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi (107 pkt).
 
Wszyscy uczestnicy Olimpiady zostali docenieni i otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Libiąża. Nie zabrakło również zdrowego poczęstunku – tradycyjnego ciasta marchewkowego i soków owocowych dla uczniów i ich opiekunów szkolnych,   przygotowanego przez Radę Rodziców organizatorów.
 
Olimpiada ma na celu zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości profilaktycznej wśród uczniów na temat zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prawidłowych zachowań prozdrowotnych.  Uczestnicy Olimpiady zdobywają informacje o zagrożeniach współczesnego świata, w tym szkodliwości i uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Wiedza ta jest niezbędna dla młodzieży, aby dokonywali właściwych wyborów i potrafili radzić sobie w sytuacjach trudnych.
 
Organizatorem Gminnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.