PL EN IT FR
Informacje dla przedsiębiorców

Przekazujemy przydatne informacje dla wszystkich osób obecnie prowadzących działalność gospodarajączą oraz rozważających jej wznowienie, zawieszenie lub zaprzestanie.

Od maja 2017 przy składaniu wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zgłosi się do ubezpieczeń w ZUS

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia siebie jako płatnika składek w formie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – formularz CEIDG-1. We wniosku dokonuje również zmiany danych oraz wyrejestrowania płatnika składek. Wnioski CEIDG-1 przekazywane są do ZUS w formie elektronicznej. Na tej podstawie ZUS sporządza za płatnika składek odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe, tj. formularze – ZUS ZFA, ZUS ZBA, ZUS ZIPA, ZUS ZAA oraz ZUS ZWPA.
 
Od dnia 20 maja 2017 r. przedsiębiorca będzie miał również możliwość przekazać wraz z wnioskiem CEIDG-1 dokumenty ubezpieczeniowe, tj.:
- zgłoszenie siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny,
- zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach,
- zgłoszenie wyrejestrowania siebie i członków rodziny z ubezpieczeń
Formularze zgłoszeniowe, które od 20 maja br. będą mogły być składane wraz z wnioskiem CEIDG-1:
- ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
- ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych,
- ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
- ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
- ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
na podstawie danych przekazanych przez CEIDG, ZUS sporządzi za przedsiębiorcę wszystkie dokumenty zgłoszeniowe i ewentualnie za osoby współpracujące oraz członków ich rodzin. Prowadzący działalność nie ma obowiązku składania dokumentów ubezpieczeniowych.

W przypadku wznowienia działalności gospodarczej
ZUS sporządzi za przedsiębiorcę odpowiedni dokument zgłoszeniowy do ubezpieczeń (na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zgodnie z kodem tytułu ubezpieczenia i z rodzajem ubezpieczeń, który był wskazany w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem). 
Jeśli zmienił się kod tytułu ubezpieczenia bądź rodzaj ubezpieczeń, prowadzący działalność sam zgłasza się do odpowiednich ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Przy wznowieniu działalności, osoba, która prowadzi firmę zgłasza członków rodziny na druku ZUS ZCNA (w CEIDG lub ZUS).
 
W przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
prowadzący działalność może do wniosku o wykreślenie dołączyć wyrejestrowanie siebie jako osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZWUA oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń zgłoszonych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA.
Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, musisz to zrobić bezpośrednio w ZUS.

 

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.