PL EN IT FR
Informacja nt. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Libiąż
Informujemy, że na terenie Gminy Libiąż przeprowadzana jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzają pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi  i Energią Polskiej Akademii Nauk, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków.  Inwentaryzacja będzie trwała do końca września 2017 r.
 
Prosimy zatem mieszkańców Gminy o udzielanie informacji nt. posiadanych wyrobów azbestowych pracownikom Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1, pok. nr 2 lub pod nr tel. 32/ 624 92 51.
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.