PL EN IT FR
Stypendium szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wypełnione czytelnie wraz z wymaganymi, aktualnymi dokumentami) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, do dnia 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj., gdy dochód rodziny nie przekracza 514,00 zł na osobę w rodzinie.


Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Libiąż.
Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków: tutaj 
 

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.