PL EN IT FR
Refundacja kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 753-38-35, lub zapraszamy osobiście - pok. 203 (II piętro).

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.