PL EN IT FR
Ulica Górnicza po gruntownej przebudowie!

Jedna z najważniejszych dróg w naszej gminie, prowadząca do największego pracodawcy w regionie czyli ZG "Janina", ulica Górnicza w Libiążu została gruntownie przebudowana i oddana do użytku. Uroczystego otwarcia drogi po zakończeniu inwestycji dokonano 8 września 2017 roku.

Wartość robót związanych z kompleksową przebudową ulicy Górniczej to ponad milion złotych. Warto zaznaczyć, że 50 procent poniesionych kosztów to dofinansowanie jakie zdobyła Gmina Libiąż w ramach „Programu rozwoju gminnej   i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Zakres robót jaki został przeprowadzony na ulicy Górniczej objął:  przebudowę nawierzchni drogi (jezdnia i podbudowa), przebudowę chodnika (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia), przebudowę chodnika asfaltowego na ścieżkę rowerową (w technologii asfaltobeton kolorowy), dobudowanie kanalizacji deszczowej ze studniami i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej kanalizacji burzowej oraz wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego (słupy wraz z oprawami oświetleniowymi), przebudowę skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Urzędniczą i ul. Św. Barbary w formie skrzyżowania wyniesionego, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem interaktywnym, wykonanie docelowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) oraz roboty towarzyszące (wycinka drzew, humusowanie, obsianie trawą). 
 
Wykonawcą przebudowy drogi była firma Eurovia Polska S.A. 
 
 
 
  Uroczystego otwarcia przebudowanej drogi dokonali Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogumiła Latko
 
Przy ulicy Górniczej powstała także bezpieczna ścieżka rowerowa, z której cieszą się zwłaszcza najmłodsi cykliści
 
Na ulicy Górniczej  na długości 720 metrów położono nową nawierzchnię drogi
 
Ulica Górnicza po przeprowadzonej przebudowie
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.