PL EN IT FR
W Libiążu powstanie parking typu Park&Ride!

Gmina Libiąż uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na budowę parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu.

Gmina Libiąż wychodząc naprzeciw ogólnopolskim tendencjom rozwoju transportu lokalnego podjęła decyzję o przejęciu terenów w bezpośrednim otoczeniu dworca od spółki PKP. W ramach działania zakłada się stworzenie na tym terenie parkingu typu Park&Ride.

 

W ramach zadania Park&Ride w Libiążu powstać ma 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie obejmuje m.in. budowę zjazdów na parking, chodnika przylegającego do jezdni drogi powiatowej - ulicy Piłsudskiego, zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, wykonanie odwodnienia parkingu (wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej), małą architekturę: rzeźbę Skarbka, ławki parkowe i kosze na śmieci, tablicę z mapą gminy Libiąż, wykonanie oświetlenia, wykonanie i montaż: oznakowania parkingu i dróg dojazdowych, zagospodarowanie terenów zieleni przyległych do parkingu, budowę wiaty rowerowej  w formie zadaszonego stanowiska z 10 stojakami rowerowymi, dostawę i montaż samoobsługowej stacji rowerowej oraz montaż monitoringu bezprzewodowego. 
 
Koszt inwestycji szacowany jest na 719 996,47 zł z czego 611 996,99 zł stanowi otrzymane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej to lipiec 2018 roku.
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.