PL EN IT FR
Obwieszczenie Burmistrza Libiąża

Obwieszczenie Burmistrza Libiąża przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r., w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż w 2017 r.” oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 poz.753) zawiadamia się, że:
 
1)  termin akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż wyznacza się na dzień 21 i 22 grudnia 2017 roku,
 
2)  akcja zostanie przeprowadzona na terenie administracyjnym gminy Libiąż,
 
3)  akcję przeprowadzi Gabinet Weterynaryjny ANIML - VET Zasole ul. Garbarska10, 32-600 Oświęcim, opiekę bezdomnym zwierzętom zapewni Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67.
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.