PL EN IT FR
"Wilki Biznesu" w Libiążu

Już 12 stycznia w Libiążu odbędzie się Wielka Gala Przedsiębiorczości „Wilki Biznesu”, podczas której za wieloletni wkład w rozwój gospodarczy uhonorowani zostaną przedsiębiorcy z naszej gminy i powiatu chrzanowskiego.

Gala, której współgospodarzem jest Gmina Libiąż to najważniejsza impreza gospodarcza w południowej Polsce. Między innymi dzięki takim działaniom tworzona jest możliwość szerokiej promocji terenów inwestycyjnych celem ich gospodarczego ożywienia oraz wykorzystania na rzecz powstania nowych miejsc pracy i pozyskania inwestorów w Gminie Libiąż. To też okazja do popularyzacji działalności Chrzanowskiej Izby Gospodarczej oraz inicjatyw sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej.
 
„Wilki Biznesu” mają charakter zamknięty. Mogą w nim brać udział podmioty gospodarcze zrzeszone w Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej. „Wilki Biznesu” są inicjatywą mającą na celu wyróżnienie firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z wieloletnim stażem. Nagroda ta podkreśla szacunek, jaki należy się przedsiębiorcom za ich ciężką, codzienną pracę.
 
Gala to też kolejna okazja do wsłuchania się w sygnały i potrzeby komunikowane ze strony lokalnych przedsiębiorców. Burmistrz Libiąża Jacek Latko podobne spotkania prowadzi od kilku lat. W ramach takich działań w poprzednich latach Burmistrz każdorazowo przedstawiał przedsiębiorcom główne założenia inwestycyjne ujęte w kolejnych budżetach Libiąża, konsultował dokumenty strategiczne jak np. „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023”, który określa wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych. Libiąscy przedsiębiorcy podczas spotkań informowani byli także z jakich mechanizmów finansowania i dotacji mogą skorzystać by rozwijać swoje firmy.
 
 
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.