PL EN IT FR
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

 

Burmistrz Libiąża informuje o możliwości składania w terminie od 15.01.2018 r. do 10.02.2018 r. wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia. Wniosek może zostać złożony przez: zawodnika, klub sportowy lub trenera. 

 
We wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia należy  w szczególności:
- podać imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu;
- podać imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego zawodnika) wraz z numerem telefonu do kontaktu oraz adresem do korespondencji;
- wymienić i udokumentować osiągnięcia sportowe;
- przedstawić zatwierdzony przez trenera program przygotowań sportowych realizowanych w trakcie pobierania stypendium (tylko w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium sportowego).
 
Wnioski należy składać w Biurze Podawczym lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Libiążu.
 
Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
 
Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe jest jednorazową nagrodą pieniężną.
 
Wyróżnienie przyznawane jest w formie dyplomów, pucharów, listów gratulacyjnych.
 
Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Uchwała Nr III/13 /2014 Rady Miejskiej  w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
 
Treść uchwały do pobrania -  POBIERZ
 
Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień udziela Wydział Spraw Obywatelskich: pok. nr 110 (I piętro), tel. (32) 624 92 40.
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.