PL EN IT FR
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Libiąż.

 

Rodzicie dzieci przyjętych do publicznego przedszkola składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa  Zarządzenie Nr 0050.486.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Libiąż mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

 

Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa  Zarządzenie Nr 0050.487.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż.

 

Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Wykaz szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż od 1 września 2017 r. oraz granice obwodów tych szkół. 

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.