PL EN IT FR
Monitoring jakości powietrza w Gminie Libiąż
W Gminie Libiąż zainstalowano w ostatnim czasie siedem sensorów w celu bieżącego monitorowania jakości powietrza. Specjalna platforma Airly umożliwia sprawdzenie stanu powietrza w konkretnej lokalizacji.
Czujniki w Gminie Libiąż zainstalowano w następujących miejscach:
 
- Libiąż, ul. Piłsudskiego,
- Libiąż, ul. Paderewskiego,
- Libiąż, ul. Generała Andersa,
- Libiąż, ul. Wilcza,
- Libiąż, ul. Floriańska,
- Żarki, ul. Astronautów,
- Gromiec, ul. Traugutta.
 
W podanych lokalizacjach sensory na bieżąco podają dane pomiarowe zawierające temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2.5, PM10. 
 
Sieć sensorów monitorować można przez całą dobę na stronie www.airly.eu/pl  odszukując interesującą nas lokalizację. To pozwoli na zasięgnięcie informacji jakiej jakości powietrzem aktualnie oddychamy.
 
Gmina Libiąż stale czyni starania mające na względzie ograniczenie występowania na naszym terenie tzw. „niskiej emisji”. Tylko w minionym, 2017 roku udzielono   dofinansowania do wymiany kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania na terenie gminy Libiąż dla osób fizycznych w kwocie 251 875,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 63 wnioskodawców (30 szt. kotły węglowe, 31 szt. gazowe, 2 szt. biomasa -pelet).
 
W tym roku funduszy na walkę o czyste powietrze będzie jeszcze więcej. Na dopłaty na wymianę starych kotłów węglowych na nowe, niskoemisyjne kotły węglowe oraz gazowe  zapisano środki w kwocie 781.050,00 zł. Zadanie jest również współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 569.493,00 .
 
- Problem smogu dotyczy całego kraju. Jak wiadomo zwiększona emisja pyłów i szkodliwych gazów zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Wszystkim nam zależy, aby powietrze, którym oddychamy my i nasze rodziny było jak najlepszej jakości. Dlatego też czynimy wszelkie możliwe starania przyczyniające się do eliminacji zanieczyszczeń w naszej gminie  – komentuje Burmistrz Libiąża, Jacek Latko.
 
Apelujemy jednocześnie o nie palenie odpadów w domowych piecach oraz rozpowszechnieniu takiego podejścia wśród innych osób, być może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem.
 
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.