PL EN IT FR
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu

W dniu 8 lutego 2018 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko: 1) Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu, ul. Husarska 2.

Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1 (II piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Libiążu ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Libiążu).

 

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu
tel. 32/624-92-39
tel. 32/624-92-31

 

Zarządzenie Nr 0050.492.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu, ul. Husarska 2.

   

Więcej informacji  tutaj.

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.