PL EN IT FR
Kampania „19 Dni Przeciwko Przemocy”

W listopadzie 2017 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu włączyli się do ogólnoświatowej kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy”. Za udział w kampanii OPS w Libiążu otrzymał dyplom z podziękowaniem.

W ramach kampanii pracownicy socjalni (członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego) przeprowadzili spotkanie edukacyjno – informacyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Libiążu „Mobbing w szkole. Charakterystyka tego zjawiska i jego zapobieganie”. W spotkaniu wzięło udział 18 dzieci.

 

W kolejnych terminach przeprowadzane były spotkania edukacyjne:

 

- w dniu 16.10.2017 r. w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej w Libiążu dzieci ze świetlicy środowiskowej uczestniczyły w prelekcji filmu o tematyce przemocy w rodzinie,
- w dniu 20.11.2017 r. w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim warsztatów było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej,
- w dniu 29.11.2017 r. w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej odbyło się zakończenie kampanii oraz podsumowanie zdobytej wiedzy.
 
Za włączenie się do udziału w Kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy” wobec dzieci i młodzieży, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu jako partner, otrzymał dyplom z podziękowaniem. 
 
 
Dyplom z podziękowaniem dla Ośrodka Opieki Społecznej
w Libiążu
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.