PL EN IT FR
W wakacje ruszają kolejne oświatowe inwestycje

Okres wakacyjny to czas wytężonej pracy w wielu placówkach oświatowych, które w tym okresie czekają spore zmiany. Na realizowane prace inwestycyjne przeznaczono ponad 2 miliony złotych.

Szereg placówek oświatowych w Gminie Libiąż w minionych latach przeszło prawdziwą metamorfozę. Prace modernizacyjne, które z dużym natężeniem odbywają się od kilku lat mają na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb i oczekiwań korzystających 
z niej uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Dzięki przeprowadzanym inwestycjom znacząco podnoszą się warunki nauczania, możliwości zdobywania wiedzy oraz poszerzone są horyzonty poznawcze dzieci i młodzieży.
 
Kontynuując ten pozytywny trend Gmina Libiąż w bieżącym roku, na same tylko zadania  z zakresu inwestycyjnego w sferze oświaty przeznaczy ponad dwa miliony złotych.
 
Największym przedsięwzięciem będzie bez wątpienia adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola  z oddziałami integracyjnymi. Tylko w tym miejscu wartość robót to aż 1.280.000 złotych.
 
Dużym przedsięwzięciem będzie też wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach za kwotę 570 000 zł. Jej powstanie pozwoli na stworzenie idealnych warunków do gry w ciągu 12 miesięcy, niezależnie od pogody czy pory roku.
 
Prawdziwą przemianę przejdzie też otoczenie Szkoły Podstawowej nr 3, a wszystko za sprawą modernizacji terenu wokół szkoły wraz z wejściem głównym. Całość zadania kosztować będzie 267.035,15 złotych.
 
 
 
Realizowane oraz planowane roboty budowlane w  jednostkach oświatowych Gminy Libiąż w okresie wakacyjnym 2018r.
 
1. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu:
a/ malowanie 9 sali zabaw:
- malowanie emulsyjne ścian oraz sufitów
b/ remont parkietów w 9 salach zabaw:
- częściowa wymiana parkietu
- cyklinowanie oraz malowanie parkietu z wymianą listew podłogowych.
Wartość robót brutto: 85 390,12 zł.
 
 
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu:
a/ modernizacja terenu wokół szkoły wraz z wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu:
- montaż ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz furtką
- wymiana nawierzchni miejsc postojowych, zjazdów oraz placu przed szkołą
- wymiana nawierzchni schodów zewnętrznych
- budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- wymiana ślusarki aluminiowej drzwi wejściowych.
Wartość robót brutto: 267 035,15 zł.
 
 
3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu:
a/ adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
- malowanie emulsyjne ścian, sufitów sali zabaw oraz wszystkich ciągów komunikacyjnych
- wymiana posadzek na panele podłogowe oraz  PVC
- wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej
- wymiana instalacji wod-kan
- remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- zabudowa na klatce schodowej platformy dla osób niepełnosprawnych
- budowa placu zabaw.
Wartość robót brutto: 1 280 000,00 zł.
 
 
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Libiążu ul. Szkolna 1:
a/ malowanie sali lekcyjnej nr 114:
- malowanie emulsyjne ścian oraz sufitu
- cyklinowanie oraz malowanie parkietu 
b/ malowanie dużej sali gimnastycznej:
- malowanie emulsyjne ścian oraz sufitu
- cyklinowanie parkietu, malowanie parkietu wraz z liniami do boiska piłki siatkowej oraz kosza.
Wartość robót brutto: 35 000,00 zł
 
 
5. Zespół Szkół w Żarkach ul. Astronautów 3:
a/ wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach.
Wartość planowanej inwestycji, brutto: 570 000,00 zł.
 
 
   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.