PL EN IT FR
Podsumowanie Zebrań Wiejskich w Żarkach i Gromcu

2 września 2018 roku w świetlicy w Gromcu oraz w Domu Kultury w Żarkach odbyły się Zebrania Wiejskie mieszkańców sołectw.

W spotkaniach udział wzięli Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak, radni Gminy Libiąż oraz Powiatu Chrzanowskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz Sołtys Żarek Stanisław Garlacz i Sołtys Gromca Jerzy Górski.


Jednym z głównych punktów zebrań było podjęcie przez mieszkańców uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żarki oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gromiec na rok budżetowy 2019. W głosowaniu w Żarkach zebrani postanowili, że 36.802,30 złotych zostanie przeznaczone na wykonanie przepustu i podniesienia dróg na ul. Podleśnej i Olszynka w Żarkach.

Natomiast Mieszkańcy Gromca   postanowili przeznaczyć 36.802,30 złotych na modernizację obiektu sportowego w Gromcu poprzez remont ogrodzenia.


Następnie Burmistrz Libiąża w formie prezentacji multimedialnej podsumował wykonane najważniejsze inwestycje na rzecz obu sołectw.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w Gromcu i Żarkach w latach 2015-2018.

 

 

Zadania inwestycyjne w Żarkach (zobacz)

 

Zadania inwestycyjne w Gromcu (zobacz)

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.