PL EN IT FR

 

Budowa kanalizacji w Libiążu

Projekt

"Gospodarka wodna w Chrzanowie"

   

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności

 

 

 

 

fot. Zmodernizowana w 2010 r. nowoczesna oczyszczalnia ścieków "Libiąż B",
przy ul. Gromieckiej w Libiążu 

 

 

 

  fot. Budowa kanalizacji przy ul. Jaworowej

 

 

Budowa kanalizacji w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu, która  rozpoczęła się na początku  2007 roku, to  jedna z największych  inwestycji na terenie województwa Małopolskiego. Projekt pod nazwą "Gospodarka wodna w Chrzanowie" jest jednym z 22 projektów, które uzyskały decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest  Międzygminny  Związek Chrzanowa, Trzebini i Libiąża "Gospodarka Komunalna". Instytucją wdrażającą,  odpowiadającą za  realizację przedsięwzięcia jest  chrzanowskie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

 

Projekt obejmuje inwestycje:

a). w zakresie gospodarki ściekowej

  • budowę około 146,9 km kanalizacji grawitacyjnej, około 17,4 km kanalizacji tłoczonej wraz z 13 pompowniami,
  • modernizację i rozbudowę oczyszczalni "LibiążB"

b). w zakresie gospodarki wodnej

  • budowę około 45,5 km sieci wodociągowej
  • budowę 3 zbiorników wody o pojemności 2500 m3 każdy

 

 

fot. Budowa kanalizacji przy ul. Jaworowej

 

 

Kwota dotacji przyznanej projektowi "Gospodarka wodna w Chrzanowie" wynosi 21 670 560 Euro, co stanowi 72% kosztów kwalifikowanych. Udział pożyczki NFOŚiGW to 19,47 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 5 861 790 Euro. Środki własne to kwota 2 565 650 Euro, czyli 8,53% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

  Dowiedz się więcej o tej inwestycji:

 

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic spolecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.