PL EN IT FR

Załączniki

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Libiąża II tura.pdf »

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Libiąża w dniu 5 grudnia 2010 r.pdf »

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Libiążu.pdf »

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Libiąża.pdf »

Obwieszczenie o skreślonym kandydacie.pdf »

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf »

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf »

Obwieszczenie o skreślonym kandydacie.pdf »

Wyciąg z obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych.pdf »

Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.pdf »

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.pdf »

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu cd.pdf »

Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf »

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu cd.pdf »

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Postanowienie_Komisarza.pdf »

Zarządzenie Burmistrza Libiąża w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf »

Obwieszczenie Burmistrza Libiąża w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf »

Informacja Burmistrza Libiąża z dnia 01 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.pdf »

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf »

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz do obwodowych komisji wyborczych.pdf »

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 września 2010 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.pdf »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.