PL EN IT FR

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż
(część I)     Pobierz

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż  
(część II)     Pobierz

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż
(część III)   Pobierz

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż
(część IV)     Pobierz

 

 

Zmiana nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż (zobacz)

 

Zmiana nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Libiąż  (zobacz)

 
 
Zmiana nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   Libiąż  (zobacz)

 

 

 

 

Załączniki

Mapa.jpg »

Mapa - przestrzeń przyrodnicza.jpg »

Mapa - transport i komunikacja.jpg »

Mapa - kierunki zagospodarowania przestrzennego.jpg »

Mapa - inwestycje publiczne i plany miejscowe.jpg »

Mapa - infrastruktura techniczna- zaopatrzenie w wode, odprowadzanie ścieków.jpg »

Mapa - infrastruktura techniczna - zaopatrzenie w ciepło i gaz.jpg »

Mapa - infrastruktura techniczna - elektroenergetyka i telekomunikacja.jpg »

Mapa - górnictwo i surowce mineralne - zagrożenia środowiska.jpg »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.