PL EN IT FR

Ogłoszenia o przetargach

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-15.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-14.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-13.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-11.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I, oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Daszyńskiego, oznaczonych działkami nr 1099_19 i 1099_20.pdf »

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-13.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-12.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-11.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-10.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-8.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-5.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-4.pdf »

Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonych działkami nr 3779-3 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany, oznaczonej działkami nr 2619_1 i 5730_1, położonej w Libiążu przy ul. Księdza Stanisława Pieli.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonych w obrębach Libiąż Mały, Gromiec i Żarki, oznaczonych działkami nr 3688_2 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-9.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-8.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-7.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-6.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-5.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-4.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-3.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-2.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 5689_2, położonej w Libiążu przy ul. Mickiewicza.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 3775_2, położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości połozonej w Żarkach, oznaczonej działką nr 3660_7.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5779_4, położonej w Libiążu przy ul. Fredry, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5689_3, położonej w Libiążu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 4799_15, położonej w Libiążu przy ul. Jaskółczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3591_30, położonej w Libiążu przy ul. Gen. Wł.Sikorskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1914_5, położonej w Gromcu przy ul. Traugutta, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1914_4, położonej w Gromcu przy ul. Traugutta, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1133_373, położonej w Libiążu przy ul. Sportowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 990_23, położonej w Żarkach przy ul. Lubomira, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 172_12, położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 172_11, położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 1884_528 i 1884_58, położonej w Libiążu przy zbiegu ul. Litewskiej i 11 Listopada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działkami nr 2680_3 i 2680_40, położonej w Libiążu przy zbiegu ulic Górniczej i Urzędniczej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_17 położonej w Gromcu przy ul. Dragonów.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_15 położonej w Gromcu przy zbiegu ulic Husarskiej i Dragonów.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_14 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_13 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_11 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej działką nr 87_9 poożonej w Gromcu przy ul. Moniuszki.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3671_6 położonej w Żarkach przy ul. Struga przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 3170 obr. Libiąż Wielki i 3591_30, 1565_6 obr. Libiąż Mały.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 277_3, położonej w Gromcu przy ul. Nadwiślańskiej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_17 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_15 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_14 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_26 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_25 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_23 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_22 położonej w Libiążu przy ul. Wolnośc.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_21 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_18 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_17 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_16 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_15 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_14 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 3828_19 i 3828_20 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 2731_70 w Libiążu, w rej. ul. Urzedniczej LM.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oznaczonej działką nr 3660_7 położonej w Żarkach.pdf »

Ogloszenie o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Żarkach ozn działką nr 1099_19 przy ul. Daszynskiego oraz działką nr 1099_20 przy ul. Poprze i Dasz.pdf »

Ogloszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoaci położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 87_9 położonej w Gromcu, przy ul. Moniuszki.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 1410_10, położonej w Libiążu p.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 2731_4, położonej w Libiążu przy ul. Urzęd.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej działką nr 3661_10 położonej w Żarkach przy ul. Daszyńskiego.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej działką nr 1914_3 położonej w Gromcu przy ul. Traugutta.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej działką nr 172_9 położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego.pdf »

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Krakowskiej, oznaczonej działką nr 3791_17.pdf »

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Krakowskiej, oznaczonej działką nr 3791_15.pdf »

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Krakowskiej, oznaczonej działką nr 3791_14.pdf »

Ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonych działkami nr 3779_3, 3779_4 i inne.pdf »

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Daszyńskiego, oznaczonej działkami nr 1099.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Libiążu przy Al. Jana Pawła II oznaczonej działką nr 5.pdf »

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I, oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Libiążu, Gromcu i Żarkach oznaczonych działkami nr 1114_2, 1633_3 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Górniczej i Św.Barbary, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w trybie p.pdf »

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości polożonych w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonych działkami nr 5741_3 i 5741_1.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Libiążu przy ul. Św.Barbary oznaczonej działką nr 1979_33.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działkami nr 3828-19 i 3828-20.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-14.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-15.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-16.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-17.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-18.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-21.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-22.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-23.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-25.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wolności oznaczonej działką nr 3828-26.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości polożonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej oznaczonej działkami nr 4236_.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3775_11 położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Libiąż Mały i Gromiec oznaczonych działkami nr 1114_2, 1570_7 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667_24.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667_11.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-20.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-19.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-18.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-16.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-14.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-12.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-10.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Olszynka oznaczonej działką nr 3667-6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Przyrodniczej oznaczonej działką nr 1918_143.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie położonej w Żarkach przy ul. Piastów, oznaczonej działką nr 4062.pdf »

Wykaz nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działkami nr 5741_3, 5741_2, 5741_1 i 614 przeznaczonej do sprzedaży w drodze.pdf »

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 1099_19 i 1099_20 położonej w Żarkach przy ul. Daszyńskiego i Poprzecznej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3775_9 położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I.pdf »

Ogłoszenie o przetargu - Krakowska.doc »

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych działkami nr 1550_115 i 1550_116 położonych w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonych działkami nr 3779_3, 3779_4 i inne.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 4236_4 i 4236_6 położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3775_11 położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym położonej w Libiążu przy ul. Przyrodniczej, oznaczonej działką nr 1918_143.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działkami nr 3791_14, 3791_15, 3791_16, 3791_17 i 3791_18, poł.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 1073_26 położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha.pdf »

Wykaz nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonych działką nr 3779_3 i inne, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1565_48 położonej w Libiążu przy ul. Chrzanowskiej, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 1550_115 i 1550_116 położonej w Libiążu przy ul. Wolności, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf »

Wykaz nieruchomościoznaczonej działką nr 4236_4 położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 4236_6 położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiejprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 3775_11 położonej przy ul. Spokojnej w Libiążu.pdf »

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.