PL EN IT FR

Załączniki

Zarzadzenie- wygaśnięcie członkostwa.pdf »

Zarządzenie Burmistrza - powołanie obwodowych komisji ds. referendum.pdf »

Informacja Burmistrza Libiąża z dnia 20 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf »

WZÓR ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ.pdf »

WZÓR - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf »

Uchwała PKW z dnia 6 lipca 2015 r. ws. powoływania obwodowych komisji ds. referendum w obwodach głosowania za granicą.pdf »

Uchwała PKW z dnia 6 lipca 2015 r. ws. trybu i terminu powoływania obwodowych komisji ds. referendum w obwodach na statkach.pdf »

Uchwała PKW z dnia 6 lipca 2015 r. ws. wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym.pdf »

Uchwała PKW z dnia 6 lipca 2015 r. ws. regulaminu obwodowych komisji ds. referendum powoływanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.pdf »

rozp. MSWiA zmien. rozp. o powoływaniu komisji.pdf »

rozp. 2 MSWiA zmien. rozp. o powoływaniu komisji.pdf »

rozp. Min Kultury dot. dokumentów w referendum.pdf »

rozp MSWiA dot. zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych.pdf »

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum.pdf »

Załącznik partie.doc »

załącznik nr 2 organizacje społeczne.doc »

Załącznik nr 2 fundacje.doc »

Załącznik nr 1 organizacje społeczne.doc »

Załącznik nr 1 fundacje.doc »

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc »

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą.doc »

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.doc »

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.doc »

Informacja - partie polityczne.doc »

Informacja - organizacje społeczne.doc »

Informacja - fundacje.doc »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.