PL EN IT FR

 

                   

Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Miejskim w Libiążu 

 

 

Wspólna Metoda Oceny –  CAF  (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Urząd Miejski w Libiążu rozpoczął prace nad jego wdrożeniem.

Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

 

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie procesowi samooceny, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
 
Model zawiera  dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
 
  • kryteria  POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
  • kryteria  WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, Wyniki kluczowe.
 
W tym celu Burmistrz Libiąża powołał zespół ds. CAF, który podczas warsztatów w lipcu i sierpniu dokona samooceny oraz ustali obszary do doskonalenia. 
 
Projekt jest bezpłatny, realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zgodnie z zawartą umową dotyczy realizacji zadania pn. „Przegląd Standardów Zarządzania Jakością (CAF/PRI) w JST” w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Projekt koordynowany jest przez konsultanta, przydzielonego Gminie Libiąż przez MAiC. 
 
 
 
 
Zarządzenie Burmistrza Libiąża nr 12.45.2015 z dnia 21 lipca 2015 r.  (zobacz)

Plan komunikacji w ramach projektu CAFUrząd Miejski w Libiążu  (zobacz)
 
Plan doskonalenia  (zobacz)

Sprawozdania z wyników samooceny  (zobacz)

Tabela priorytetyzacji działań doskonalących  (zobacz)
 
 


 
 
 

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.