PL EN IT FR

  Wydział Środków Pozabudżetowych i Promocji

 

 

Do zakresu działania Wydziału Środków  Pozabudżetowych i Promocji należą:

 

 

1) Inicjowanie procesu, przygotowanie wniosków i występowanie o środki pozabudżetowe na realizację zadań gminy, współpraca w tym zakresie z wydziałami UM i jednostkami organizacyjnymi gminy,
2) Monitoring i ewaluacja projektów realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych,
3) Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju gminy Libiąż oraz prac związanych z opracowaniem innych dokumentów o charakterze strategicznym średnio i krótkookresowym,
4) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem gospodarczo-społecznym gminy w zakresie rozwoju gminy, w tym nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
5) Bieżące informowanie środków masowego przekazu oraz opinii publicznej o wydarzeniach i faktach z życia samorządu,
6) Organizowanie kontaktów burmistrza z mediami,
7) Organizacja i udział w wydarzeniach promujących gminę i region,
8) Prowadzenie strony internetowej Gminy oraz bieżąca jej aktualizacja,
9) Współpraca z zagranicą.

 

 
 
powrót

© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.