PL EN IT FR

  Ogłoszenia

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 31 stycznia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zobacz

 

Projekt uchwały -  POBIERZ

Rysunek planu -  POBIERZ

Prognoza oddziaływania na środowisko -  POBIERZ

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek -  POBIERZ 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 26 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  zobacz 

 

Projekt uchwały -  POBIERZ

Rysunek planu -  POBIERZ

Prognoza oddziaływania na środowisko -  POBIERZ

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek -  POBIERZ

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 5 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Libiążu uchwały Nr XXVII/189/2017 z dnia 31 marca 2017 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu. -  (POBIERZ)

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 8 marca 2017 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Libiążu uchwały Nr XXVI/171/2017 z dnia 3 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Libiąż z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu wraz prognozą oddziaływania na środowisko -  (POBIERZ)

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (ZOBACZ)

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 06.07.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  (POBIERZ)

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 17 lutego 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy Księdza Stanisława Pieli w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  (POBIERZ)

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów przy ulicy Księdza Stanisława Pieli w Libiążu

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów przy ulicy Księdza Stanisława Pieli w Libiążu

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 27 lipca 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Oświęcimskiej w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

- Uchwała wraz z rysunkiem planu -  POBIERZ

- Uzasadnienie do uchwały -  POBIERZ

- Prognoza oddziaływania na środowisko -  POBIERZ

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 3 sierpnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.