PL EN IT FR

 

logo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie:

 
Wartość: 1 132 504,41 zł
 
Wartość dofinansowania: 990 056,74 zł
 
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
 
Okres programowy: 2014-2020
 
Realizacja od: 2017-01-01 do 2018-12-31
 
 
 

Opis projektu:

 

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł.

 

Projekt realizowany jest wraz z następującymi Partnerami:

• Gmina Biskupice

• Miasto Jordanów

• Gmina Libiąż

• Gmina Zabierzów

• Gmina Skawina.

 

Rezultat:

 

Projekt ma przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Jordanów, Libiąż, Zabierzów.

Grupą docelową projektu jest 6 urzędów wskazanych Gmin oraz ich pracownicy. W ramach projektu przewidziano:

• szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia ogólne, dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi klienta i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej;

• dedykowane badanie satysfakcji klienta wg wspólnej metodologii nakierowane na poznanie opinii przedsiębiorców o usługach publicznych w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami; po badaniach zostaną wdrożone działania usprawniające obsługę przedsiębiorców; JST będą miały możliwość wymiany dobrych praktyk, porównania wyników w ramach benchmarkingu;

• opracowanie planu zarządzania nieruchomościami GMK;

• rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Skawina.

Dedykowany charakter szkoleń zapewni dostosowanie ich programu do potrzeb JST, umożliwi wybór trenera z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz zapewni optymalny koszt szkolenia w stosunku do jakości.

Szkolenia z obsługi klientów będą realizowane jako cykl szkoleniowy, tj. „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – praca” z wykorzystaniem zróżnicowanych, aktywnych form pracy.

Odstęp między szkoleniami da okazję do praktykowania nowych umiejętności w pracy, ponowne szkolenie podniesie poziom krzywej zapamiętywania i motywacji. Głównym efektem projektu będzie usprawnienie pracy urzędów JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz zarządzania nieruchomościami.

Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie oraz podniesieniu kompetencji kadr urzędów JST. 

 

Wykaz skrótów

 

  Harmonogram szkoleń:

 

Kalendarz szkoleń marzec 2017

 

Kalendarz szkoleń kwiecień 2017

 

Kalendarz szkoleń maj 2017

 

Kalendarz szkoleń czerwiec 2017

 

Kalendarz szkoleń wrzesień 2017

 

Kalendarz szkoleń październik 2017

 

Kalendarz szkoleń listopad 2017

 

Kalendarz szkoleń styczeń 2018

 

Kalendarz szkoleń luty 2018

 

Kalendarz szkoleń marzec 2018

 

Kalendarz szkoleń kwiecien 2018

 

Kalendarz szkoleń maj 2018

 

Kalendarz szkoleń czerwiec 2018

 

Kalendarz szkoleń wrzesień 2018

 

Kalendarz szkoleń październik 2018

 

Kalendarz szkoleń listopad 2018

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.