PL EN IT FR

   

  Podatki 2019

 

 

 

Podatek od nieruchomości:

  • Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30.11.2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości

https://bip.malopolska.pl/umlibiaz,a,1532848,uchwala-nr-iii142018-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci.html

 

 

Podatek od środków transportowych:

  •   Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30.11.2018 r. sprawie podatku od środków transportowych

https://bip.malopolska.pl/umlibiaz,a,1533759,uchwala-nr-iii152018-w-sprawie-podatku-od-srodkow-transportowych.html

 

 

Podatek rolny:
Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt
1) Stawka podatku rolnego na 2019 rok od gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) Stawka podatku rolnego na 2019 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 271,80 zł od 1 ha.

 


Podatek leśny:
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku ustalona w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3.
Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł od 1 ha lasu

 

Formularze:

  • Formularze do sporządzenia informacji oraz deklaracji podatkowych na 2019 rok wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr XXI/143/2016 z dnia 25.11.2016 r. (są takie same jak w roku 2018)

http://bip.malopolska.pl/umlibiaz,a,1264686,uchwala-nr-xxi1432016-w-sprawie-okreslenia-wzorow-formularzy-od-sporzadzenia-deklaracji-na-podatek-o.html

 

  •   Formularz do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (przeznaczony dla osób  fizycznych) – załącznik nr 4 do uchwały
  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości – załącznik nr 1 do uchwały
  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek rolny – załącznik nr 2 do uchwały
  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek leśny – załącznik nr 3 do uchwały 

 

Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązujący na terenie całego kraju) DT-1 i DT-1/A wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.2436) i jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów: <TUTAJ>

 


Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:

47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2, nie są pobierane dodatkowe opłaty.

 

 

 

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.