PL EN IT FR

 

Przebudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie sołectwa Żarki w rejonie ulic Klubowej i Ikara

 

 

 

Rok 2006 to okres, w którym rozpoczęła się przebudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Żarkach.   

W ramach zadania zostały wykonane:

-  zadaszona trybuna z krzesełkami  (72 miejsca siedzące),

-  2 komplety boksów dla zawodników rezerwowych,

-  instalacja oświetlenia zewnętrznego

-  część małej architektury parkowej

-  zagospodarowanie terenu wokół źródełka Ikar

 

W 2010 r. powstało przy Zespole Szkół w Żarkach nowoczesne boisko wielofunkcyjne dofinansowane ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szczegóły tutaj.

 

W latach 2010-2011 prowadzona była modernizacja obiektu LKS Żarki w ramach Planu Odnowy Miejscowości Żarki, który ma na celu poprawę poziomu życia mieszkańców sołectwa.  W wyniku prac modernizacyjnych, przy finansowym współudziale Spółki Pastwiskowej z Żarek i Gminy Libiąż obiekt został poddany gruntownej modernizacji.  W ramach działania baza sportowa została wyposażona w ogrodzenie, co przyczyniło się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie obiektu i poprawiło estetykę stadionu. Poddana gruntownej modernizacji murawa stadionu jest jedną z lepiej zagospodarowanych w okolicy. Została wyposażona w instalację drenażową, mającą na celu odprowadzenie nadmiaru wody, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu organizacji zawodów. Obiekt zyskał także nowe - boczne zaplecze treningowe, co przyczyni się do ograniczenia eksploatacji murawy głównej.

 

 

 

 

  fot. Wielofunkcyjne boisko przy ZS w Żarkach

 

   

fot. Kryta trybuna przy boisku w Żarkach

 

 

fot. Teren wokół źródła Ikara

 

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.