Podsumowanie Zebrań Wiejskich w Żarkach i Gromcu

2 września 2018 roku w świetlicy w Gromcu oraz w Domu Kultury w Żarkach odbyły się Zebrania Wiejskie mieszkańców sołectw. W spotkaniach udział wzięli Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak, radni Gminy Libiąż oraz Powiatu Chrzanowskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz Sołtys Żarek Stanisław Garlacz i Sołtys Gromca Jerzy Górski. Jednym z…