Libiąż zapobiega bezdomności zwierząt

Na wniosek właścicieli psów libiąski urząd miejski będzie rejestrował czworonogi i wydawał dla nich znaczki identyfikacyjne z numerem ewidencyjnym. W sytuacji, gdyby zwierzę się zgubiło, łatwiej będzie ustalić jego pana. To jedno z założeń „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Libiąż na 2019 rok”, który uchwaliła rada miejska.  Zakłada…