Wybór ławników kadencja 2020-2023

Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej w październiku 2019 r. Rada Gminy Libiąż powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy. Biorąc pod uwagę, jak ważna jest pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości, który pełni funkcję tożsamą z…