Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż

Na podstawie Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2019 rok” oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania…