Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AGN.6821.42.2019.PF16.PKK22

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Starosta Chrzanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowejzawiadamia że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500…