Ogłoszenie o konsultacjach społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.184.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 08.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż, podaję do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Gromiec i Sołectwa Żarki poniższe informacje: § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów: 1). Statutu Sołectwa Gromiec, w sołectwie Gromiec, 2). Statutu Sołectwa…

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

Burmistrz Libiąża informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia w terminie do 20 stycznia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu. Warunkiem przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie przez zawodnika w roku poprzedzającym złożenie wniosku wysokich wyników sportowych określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień…

Z pomocą drona Libiąż walczy ze smogiem

W najbliższym czasie mieszkańcy gminy Libiąż mogą się spodziewać kontroli domowych palenisk. Ostatnie badania jakości powietrza przy użyciu drona wykazały nieprawidłowości. Takie badania wykonywane były przez specjalistyczną firmę nie tylko w gminie Libiąż, ale także w pozostałych dwóch gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – w Chrzanowie i w Trzebini. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, do…