Urząd wychodzi naprzeciw mieszkańcom

Od poniedziałku 3 lutego deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane także na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu. Gmina podpisała w tym celu umowę ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. Od stycznia zgodnie z uchwałą zgromadzenia związku, który w imieniu gminy Libiąż gospodaruje odpadami komunalnymi, wzrosła stawka opłaty za wywóz…

Libiąż pamięta o starszych i samotnych

W strukturach libiąskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu powstaje Klub Seniora. Jego misją będzie aktywizacja osób starszych i samotnych. Chodzi o to, by seniorzy wyszli do ludzi i aktywnie spędzali czas, zamiast siedzieć w czterech ścianach domu czy mieszkania. 19 lutego o godz. 10.00 zaplanowano spotkanie organizacyjne, inaugurujące działalność klubu. Odbędzie się na targowisku miejskim…

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2020/2021 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem…