Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Libiążu

Burmistrz:           Jacek Latko         wew. 101        (32) 624-92-01 jacek.latko@libiaz.pl Z-ca Burmistrza      Hubert Szumniak  wew. 112         (32) 624-92-12 hubert.szumniak@libiaz.pl Sekretarz Miasta:         Sylwia Malicka  wew. 133         (32) 624-92-33 sekretarz@libiaz.pl Skarbnik Miasta:          Teresa Litwińska   wew. 105         (32) 624-92-05 skarbnik@libiaz.pl Przewodnicząca Rady Miejskiej:   Bogumiła Latko wew. 118   (32) 624-92-18 radamiejska@libiaz.pl Wydział Organizacyjno – Administracyjny      e-mail: oa@libiaz.pl Kierownik Wydziału:Marta Dobrowolska wew. 225 (32) 624-92-55 marta.dobrowolska@libiaz.pl Sekretariat Burmistrza: Magdalena…

Urząd Miejski w Libiążu wstrzymuje obsługę bezpośrednią petentów

Szanowni Państwo, w dniu 16 marca br. o godz. 12:00 libiąski samorząd, mając na uwadze dobro wspólne, podjął decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Libiążu aż do odwołania. Bardzo prosimy, by sprawy były przez Państwa załatwiane drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP. Osobiście można będzie załatwić tylko sprawy dotyczące rejestracji…