Gminne, publiczne place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu oraz boiska nadal zamknięte

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.VIII.2020 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zarządzam…