Badania ankietowe „Diagnoza społeczna dla Gminy Libiąż”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Libiąż – Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu realizuje ,,Diagnozę społeczną dla Gminy Libiąż” w celu opracowania ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Libiąż na lata 2021-2026″ zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).W związku z tym…