Powszechny Spis Rolny 2020

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis rolny 2020. Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: SAMOSPIS INTERNETOWY…