Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej

Całkowita wartość projektu: 8 719 827,35 zł Łączna wartość dofinansowania z RPO WM: 5 410 178,04 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4 688 820,97 zł Udział środków własnych Gminy Libiąż w projekcie wyniósł: 1 803 392,79 zł Wszystkie obiekty, które powstały w wyniku realizacji projektu, są dostosowane do potrzeb osób z różnymi…

UWAGA KONKURS – „PIŁKA W GRZE”

Zachęcamy rolników z gminy Libiąż do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze”, który jest organizowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października, wywalczą zestaw piłek dla szkół na swoim terenie. Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować,…