Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Na podstawie Uchwały Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

W gminie Libiąż trwa akcja  #Wielkie Odpowiedzialne Serce. Wolontariusze pomagają seniorom w zrobieniu codziennych zakupów. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 698 000 386 i zgłosić taką potrzebę. Charytatywna akcja została zainicjowana przez Burmistrza Libiąża Jacka Latko kilka miesięcy temu, gdy w Polsce zaczynała się pandemia SARS-CoV-2. Ponieważ na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle…

Do drzwi zapuka rachmistrz spisowy

Rolnicy, którzy nie spisali się przez internet lub wywiad telefoniczny mają obowiązek przekazać dane podczas wizyty rachmistrza. Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument. Wzór identyfikatora znajduje się na stronie: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/jak-zweryfikowac-rachmistrza W razie…

Konsultacje społeczne układu tras i rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej

W terminie od 21 października do 10 listopada 2020 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne układu tras i rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej, w tym obsługujących sołectwo Gromiec w relacji Gromiec – Oświęcim. Poniżej najważniejsze zmiany w ofercie przewozowej poszczególnych linii: Zmianie ulegną trasy linii 1, 3, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oraz linii 2 i…

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie pandemii

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym określił  wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną,…

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Libiążu ma mieć nową siedzibę

Od 1 września 2021 roku planowane jest przeniesienie siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 4 z budynku przy ulicy Wańkowicza 1a do budynku przy ulicy Szkolnej 1, gdzie miałby powstać Zespół Szkolno-Przedszkolny na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 4. Dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Libiążu,…