Oświata miasta Libiąż

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do…

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Krakowa, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu suskiego, powiatu krakowskiego, powiatu chrzanowskiego

Prognozowane na dzień 28.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje rejon Al. Krasińskiego w Krakowie, oraz gminy: Nowy Targ, Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szaflary w powiecie nowotarskim; gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim; gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim; gminy: Alwernia,…

Informacja na temat możliwości oddawania gruzu, gleby oraz kamieni do ZGOK w Balinie

Od jakiegoś czasu do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie docierają sygnały od mieszkańców, że po wprowadzeniu od stycznia 2020 r. Bazy Danych Odpadowych (BDO) na terenie naszego kraju, mają oni problem z legalnym oddaniem gruzu na składowisko po przekroczeniu limitu 1 tony w PSZOK. Zarząd Związku, aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, uzyskał zgodę i…

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i…

Szczepienia w Gminie Libiąż

Uwaga! Informacja z ostatniej chwili! Do odwołania w całym kraju, w tym również w libiąskich przychodniach, nie są możliwe zapisy pacjentów na szczepienie przeciwko COVID-19 na konkretne terminy. Nowe zapisy zostaną uruchomione w momencie przydziału kolejnych szczepionek. Informacja Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu Uprzejmie informujemy, że od 15.01.2021 r. Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.…

Środki finansowe dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych

Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2021 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,…

Konkurs ofert „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zmian.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert oraz w konkursach na zlecanie realizacji zadań własnych gminy Libiąż na 2021 rok…